Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego to pierwsza niepubliczna Uczelnia na Pomorzu. Od 20 lat na studiach licencjackich i magisterskich kształcimy kadry dla biznesu, prawa i administracji, specjalistów zarządzania, finansów, rachunkowości i bezpieczeństwa wewnętrznego.

inauguracja_roku_wsaib_gdynia

Od początku istnienia Uczelni podkreślaliśmy nasz związek z Gdynią – miastem dynamicznym i nowoczesnym. Utrwaleniem tego związku było przyjęcie przez Uczelnię imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego – człowieka, który budował międzywojenną i powojenną Polskę morską, zaznaczając swój udział nie tylko w gospodarce, ale też w polityce i administracji.

Misję naszej Uczelni wyrażają słowa Horacego „miej odwagę posługiwać się swoją mądrością”. Zależy nam, by przygotować osoby wszechstronnie wykształcone, zdolne sprostać współczesnym wyzwaniom, potrafiące elastycznie dostosowywać
swoje umiejętności do wymagań rynku pracy.

budynek_wsaib_gdynia_studia

Naszą największą wartością jest doskonała kadra naukowo-dydaktyczna, grupująca wielu wybitnych profesorów oraz osoby czynne w praktyce życia gospodarczego. Decydując się na naukę w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wybierają Państwo najwyższą jakość studiów na każdym etapie edukacji.

Odwiedź nas wsaib.pl